Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Sporttárs!

 

A Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület 2018. február 27.-én (kedd) 15,00 órakor tartja éves Közgyűlését.

 

A Sportegyesület vezetése tisztelettel meghív a Közgyűlésre, jelenlétedre feltétlen számítunk!

 

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést tartunk 2018. február 27.-én (kedd) 16,00 órakor.

 

Hely: 5008 Szolnok, Vitéz Tóth Lajos út 1. (Laktanya melletti IMO-ban)

 

Tervezett napirend:

  1. Levezető elnökválasztás 
  2. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)
  3. Számvizsgáló Bizottság beszámolója (előterjesztő: Hirschler Gábor)
  4. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról (előterjesztő: Dér László)
  5. 2017. évi közhasznúsági jelentés bemutatása, elfogadása (előterjesztő: Dér László)
  6. 2018. évi költségvetés bemutatása, elfogadása (előterjesztő: Dér László)
  7. 2018. évi feladatok, versenynaptár (előterjesztő: Dér László)
  8. Tagdíj összegének meghatározása (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)
  9. Jutalmazások (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)
  10. Egyebek 

 

 

Felhívom a figyelmedet a közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

 

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

 

Szolnok, 2018. január 24.

 

 

Elnökség

 

Powered by XelDawe