Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

2019. 02. 01.

Tisztelt Sporttárs!

A Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület 2019. február 27.-én (szerda) 16,00 órakor tartja éves Közgyűlését.

A Sportegyesület vezetése tisztelettel meghív a Közgyűlésre, jelenlétedre feltétlen számítunk!

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést tartunk 2019. február 27.-én (szerda) 17,00 órakor.

Hely: 5008 Szolnok, Vitéz Tóth Lajos út 1. (Laktanya melletti IMO-ban)

Tervezett napirend:

1. Levezető elnökválasztás 

2. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)

3. Számvizsgáló Bizottság beszámolója (előterjesztő: Hirschler Gábor)

4. Beszámoló az egyesület 2018. évi gazdálkodásáról (előterjesztő: Dér László)

5. 2018. évi közhasznúsági jelentés bemutatása, elfogadása (előterjesztő: Dér László)

6. 2019. évi költségvetés bemutatása, elfogadása (előterjesztő: Dér László)

7. 2019. évi feladatok, versenynaptár (előterjesztő: Dér László)

8. MESZ, MEESZ-ből kilépés megvitatása, elfogadása (előterjesztő: Kollár Gábor)

9. Tagdíj összegének meghatározása (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)

10. Jutalmazások (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)

11. Egyebek 

Felhívom a figyelmedet a közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Szolnok, 2019. február 01.

Elnökség

Powered by XelDawe