Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület

Közgyűlési meghívó

2020.01.30.

Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület tagjai részére 

Kedves Tagtársak!

Dr. Ruszin Romulusz a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület elnöke tisztelettel meghívom Önt, mint az Egyesület tagját az Egyesület éves közgyűlésére.

A közgyűlés helye, időpontja:

5008 Szolnok, Vitéz Tóth Lajos út 1. szám alatti művelődési otthon (tiszti klub)

- 2020. február 26 (szerda) 15:30 óra

A közgyűlés napirendje:

1. Alapszabály módosítás - elnök név és lakcímváltozás és tv-i megfeleltetés 

2. Tisztségviselő választás 

3. Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)

4. Számvizsgáló Bizottság beszámolója (előterjesztő: Hirschler Gábor)

5. Beszámoló az egyesület 2019. évi gazdálkodásáról (előterjesztő: Dér László)

6. 2019. évi közhasznúsági melléklet bemutatása, elfogadása (előterjesztő: Dér László)

7. 2020. évi költségvetés bemutatása, elfogadása (előterjesztő: Dér László)

8. 2020. évi feladatok, versenynaptár (előterjesztő: Dér László)

9. Jutalmazások (előterjesztő: Dr. Ruszin Romulusz)

10. Egyebek 

Szíves megjelenésére feltétlenül számítok az Egyesület törvényes működése érdekében!

Tájékoztatom, hogy amennyiben az éves közgyűlés a fentiekben meghirdetett időpontban határozatképtelen, az ismételten összehívott éves Közgyűlést tartunk 2020.02.26-án 16:30 órakor azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Szolnok, 2020.01.30.

Elnök

 

Powered by XelDawe